0 (539) 388 0099 bilgi@erceanaokulu.k12.tr

Oyun Yoluyla Öğrenme

Çocuk hayata ve sosyal yaşama dair pek çok şeyi oyun aracılığıyla öğrenir. Paylaşma, yardımlaşma, sıra bekleme, başkalarının haklarına saygılı olma, sınıflama, sıralama, denge, sayı sayma, dil ve anlatım becerisi oyun içinde ve oyun sırasında öğrenilir ve geliştirilir.

Oyun, fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim için de bulunmaz bir ortam sağlamaktadır.

Çocuklarımızın;

  1. Empati (kendi duygularını anlama, başkalarının duygularını görsel ve işitsel ipuçlarından yararlanarak fark edebilme, bireysel farklılıklara hoşgörülü olabilme)
  2. Sorun çözme becerisi (sorunu tanımlama, çözüm yolu üretme ve uygun çözümü seçip uygulayabilme)
  3. Dürtü kontrolü (sırasını bekleyebilme, dinleme, kurala uyum sağlayabilme, iç sesleri kontrol edebilme)
  4. Öfke kontrolü (kızgınlık duygusu ile baş edebilme)
  5. Kendini ifade etme becerileri (duygu ve düşüncelerini uygun yollarla ifade edebilme)
  6. Atılganlık becerileri (arkadaş grubuna katılabilme, grup içinde fikirlerini söyleyebilme, hakkını arayabilme, haksızlıkla baş edebilme, yardım alma becerileri)
  7. Olumlu benlik algısı (özgüveni geliştirme, kendindeki olumlu özellikleri fark etme ve ifade edebilme, yapabilirlikleri hakkında iç görü kazanma)
  8. Arkadaş grubu ile kaynaşma (arkadaşça davranışları kullanabilme, iltifat etme, oyuna katılabilme, konuşmayı başlatma, teşekkür etme, başkalarını tanıma, bir gruba katılma, özür dileme)
  9. Grupla hareket edebilme (iş bölümüne uyma, gruba dahil olma)

gibi sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çocuklara ve grubun ihtiyaçlarına yönelik grup oyunları oynatılır.

Özel Erce Anaokulunda öğrenme oyun yoluyla gerçekleşir oyun çocuklarımız için en temel ihtiyaç kabul edilir. Bu ihtiyacı nitelikli bir şekilde karşılanmış çocuklarda artık ÖĞRENMEDE ihtiyaç haline gelir.

Divi WordPress Themes