0 (539) 388 0099 bilgi@erceanaokulu.k12.tr
İlkokul Hazırlık Çalışmalarımız

Sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi ve kendine güven;

Öz bakım becerilerini kendisi karşılayan çocuk “yapabiliyorum” düşüncesiyle kendine güvenecektir. Bu nedenle “Kendim yapabilmem için yardım et” felsefesinden yola çıkarak, fiziksel bağımsızlık ve yeterliliğin kazandırılması bizler için çok önemlidir. Kendi başına beslenme, temizlik, tuvalet, giyinip soyunma vb. gereksinimlerini karşılayan çocuk; kalem, boya, makas vb. araç gereçleri de amacına uygun olarak kullanacaktır.

Oyun yoluyla öğrenme;

Okul öncesi dönemdeki çocuğun öğrenmesinde oyun, öğrenme için en elverişli ortamdır. Oyun sırasında arkadaşları ile iletişim halinde olan çocuk ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak için düşünür, arkadaşları ile tartışır, isteklerini dile getirir, arkadaşının isteklerini dinler ve sonuca ulaşır.

Türkçe dil etkinlikleri, yaratıcı ve farklı düşünce ve duygu gelişimi;

Dil gelişimi zihin gelişimi ile de paralel giden bir süreçtir. Anadilini doğru ve düzgün konuşan çocuk kendini ifade etmekte, olay ve durumları tanımlamakta, anlatılanları anlamak, anladıklarını aktarmak konusunda başarılı ve rahattır. Bu durum, çocuğun bilişsel gelişimini olduğu kadar, duygusal ve sosyal gelişimini de etkileyen bir süreçtir. Çocuğun kendine olan güveninin gelişmesinde de büyük rol oynayan bir unsurdur. Bu sebeple Özel Erce Anaokulu’nda Türkçe dil etkinlikleri büyük önem taşır. Sorgulama temalarımız, hikâye oluşturma, canlandırma, anlatma ve dinleme çalışmaları vb. çalışmalarla öğrencilerimizin Türkçe dil gelişimlerini destekleriz.

Dinleme becerilerinin gelişimi;

Anaokulumuzda dinleme becerilerinin gelişimine yönelik çalışmalarda Türkçe dil etkinliklerimiz kadar önemlidir. Etkin dinleme becerilerinin gelişimi öğrenmenin ve ileride okuduğunu anlama için çok önemlidir. Empati kurmanın karşısındakinin ihtiyaçlarını tam olarak anlamanın yani sağlıklı iletişimin temel taşıdır.

Çevreye ve doğaya karşı duyarlılık;

Anaokulumuzda öğrencilerimizin doğaya, bitkilere ve hayvanlara yani tüm canlılara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesi için çeşitli etkinlikler ve eğitimler yapılmaktadır. Bizim için her şeyden önce doğa korumalı, hayvanların doğal ortamlarında iyi koşullarda yaşamaları sağlanmalıdır. Bu bilinci kazandırmak adına projeler yürütmekte ve öğrencilerimizi doğa ile etkileşime sokmaktayız.

İlkokula hazırlık çalışmaları;

Özel Erce Anaokulu’nda Türkçe dil etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, ilkokula hazırlık matematik çalışmaları ile ilkokula hazırlıyoruz. Hazırlık Sınıfı öğrencilerimize Psikolog öncülüğünde metropolitan okul olgunluğu testi, TİMİ Çoklu zeka testi ve yetenek testleri uyguluyoruz.  Hazırlık çalışmalarının temelinde sosyal duygusal, fiziksel becerilerin gelişiminin bilişsel süreci güçlendirip geliştirdiğini ve akademik performansın ortaya çıkmasını sağladığını biliyor ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın almış olduğu branş eğitimlerinden yeteneklerini belirliyor, Yeteneği ve test sonuçları doğrultusunda velilerimizi bilgilendirerek çocuklarımızı mezun ediyoruz.

Divi WordPress Themes