0 (539) 388 0099 bilgi@erceanaokulu.k12.tr

İlkelerimiz

 • Erce Anaokulu’n da eğitim sevmekle başlar.
 • Erce Anaokulu çocukların yaşam alanı halinde dizayn edilmiştir ve bu alanda çocuklarımızın kendilerini güvende hissetmeleri sağlanarak, pozitif düşünen yetişkin öğretmen ve çocuk iletişiminin üst düzeyde yapılandırılması esas alınmıştır.
 • Erce Anaokulu’n daki materyaller çocukların yaratıcılıklarını destekleyecek şekilde seçilmiştir.
 • Erce Anaokulu’n da çocuğa verilen eğitim, onun gereksinimlerine uygun olmak zorundadır.
 • Erce Anaokulu çocukları sadece öğrenmeye değil, öğrenmeyi sevmeye cesaretlendirir.
 • Erce Anaokulu’nun eğitiminde çocuğun, kendine saygı ve güven duyması sağlanır, öz denetim kazandırılır.
 • Erce Anaokulu’n da çocukla iletişimde, kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmaz, baskı ve kısıtlamalara yer verilmez.
 • Erce Anaokulu’n da eğitimde çocuğun ve ailenin etkin katılımını sağlamak esastır.
 • Erce Anaokulu’n da işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma davranışları geliştirilir.
 • Erce Anaokulu’n da çocuğun kendisinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenir.
 • Erce Anaokulu’n da çocuklarımıza, hata yapsalar dahi, gerçeği söylemelerinin en değerli davranış olduğu aşılanır.
 • Erce Anaokulu’n da çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilir.
 • Erce Anaokulu’n da sıkça yapılan çevre gezileriyle öğrencilere doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırılır, yaşayarak öğrenme olanağı tanınır.
 • Erce Anaokulu’n da öğrencilerin yetenekleri belirlenir ve bu doğrultuda yönlendirilirler.
Divi WordPress Themes